Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 01/04/23 in all areas

  1. 1 point
    Radi svatko na svoj način ali Vjeruj nije da to radiš svaki dan kao što ni ja nisam radio pa posluša Freaka jer sve je u milimetar, treba se naoružati strpljenjem i ako radiš bez dizalice mehaničarske na kanalu sretno, bez obzira na spretnost treba paziti na detalje a gewinde su mačiji kašalj za ovo [emoji2957] Poslano sa mog ELE-L29 koristeći Tapatalk